Betong

i over 60 ÅR

Over 60 år har gått siden Ryfoss Betong ble startet. Anfinn Berge er gründeren og askeladden i industrieventyret på Kvismo, som i 1956 ønsket å starte en egen arbeidsplass med sand som råstoff. Bedriften utvidet i takt med behovet og sysselsatte flere arbeidskarer etter hvert. Sønnene Kjell og Andris tok del i driften etter hvert, som andre generasjon, og i dag er både tredje og fjerde generasjon delaktige i drifta.

«Betydningen av bedriften Ryfoss Betong for Vang kommune har vært og er stabile og gode arbeidsplasser, som gjennom tidene har ført til å trygge bosetting og folketall. Dette igjen gir god synergieffekt til lokalsamfunnet og kommunen vår

Sitat Vang kommune v/ordfører Knut O. Haalien

Arnfinn Berge ved rørlageret utenfor betongfabrikken

Ryfoss Betong AS produserer ferdigbetong, veggelement, armerte dekker og skiltfundament. Vi produserer også en egenutviklet betongblokk som blir brukt til støttemurer: Ryfossblokka. Selskapet består av tre avdelinger: Ryfoss (Kvismo) i Vang kommune, på Leira i Nord-Aurdal kommune og ved metallverket Hydro Aluminium i Årdal kommune. I Øvre Årdal produseres sand, singel og pukk i tillegg til ferdigbetong. På Kvismo holder administrasjonen hus, og det produseres plattendekker, søyler, bjelker, veggelementer, balkongdekker, bruelementer og spesialelement til Hydro Aluminium. På Leira produseres ferdigbetong. I 2014 ble det nye blandeverket i Ryfoss tatt i bruk. Vi har samme type blandeverk ved alle tre avdelinger, og de kan fjernstyres fra Leira ved behov. Selskapet har eget vedlikeholdsverksted i Hunkevika på Fagernes

Den første betongtrommelbilen i Valdres

De store veiprosjektene langs E16 gjennom Valdres har hatt stor betydning for bedriften, som for tiden sysselsetter 27 ansatte. Vi har vunnet anbud for delstrekningene Varpe Bru - Smedalsosen, Øye - Eidsbru og Bagn - Bjørgo, og i 2015 ble det opprettet turnus med nattskift. Det betyr at vi stort sett er i produksjon fra mandag morgen til lørdag ettermiddag. Vi har også levert plattendekke til Alabasthallen i det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Det investeres fortløpende både i kompetanse, maskiner og materiell, og ved årsskiftet 2018 består flåten av 10 betongbiler.

Omsetning:
2016: ca 15.000 m3 / ca 36 mill.
2017:  ca 33.000 m3 / 66 mill.
Estimat 2018: 32.000 m3 / 65 mill.
Bedriften er opptatt av miljøspørsmål og fokuserer på tiltak som kan gi positive bidrag til det ytre miljø.