Betongvarer

i over 60 ÅR

 

Over 60 år har gått siden Ryfoss Betong ble startet. Anfinn Berge er gründeren og askeladden i industrieventyret på Kvismo, som i 1956 ønsket å starte en egen arbeidsplass med sand som råstoff. Bedriften utvidet i takt med behovet og sysselsatte flere arbeidskarer etter hvert. Sønnene Kjell og Andris tok del i driften etter hvert, som andre generasjon, og i dag er både tredje og fjerde generasjon delaktige i drifta.

 

«Betydningen av bedriften Ryfoss Betong for Vang kommune har vært og er stabile og gode arbeidsplasser, som gjennom tidene har ført til å trygge bosetting og folketall. Dette igjen gir god synergieffekt til lokalsamfunnet og kommunen vår.»

Sitat Vang kommune v/ordfører Knut O. Haalien

 

Våre medarbeidere har lang erfaring og tilbyr sin fagkompetanse med stolthet. Vi har stor kapasitet ved våre produksjonsanlegg og tilbyr fleksible løsninger tilpasset dine behov. Dette gjør at ingen jobb er for liten eller for stor for vårt fagteam!

Vi yter vårt beste for våre kunder og søker å være konkurransedyktige både på kvalitet, pris og leveringssikkerhet til enhver tid.

Vi eier og drifter alle våre kjøretøy selv, med en flåte bestående av tre betongpumper (24-26 meter) samt ni andre biler for betongtransport.

 

Arnfinn Berge ved rørlageret utenfor betongfabrikken

 

Selskapet består av tre avdelinger:

Ryfoss (Kvismo) i Vang kommune ligger administrasjonen og egen produksjonshall der det produseres plattendekke, søyler og bjelker, veggelement, balkong-dekke, bru-elementer og spesial-element til Hydro Aluminium i Årdal.

Leira i Nord-Aurdal kommune ligger vårt største blandeverk.

I Årdal ved metallverket Hydro Aluminium produserer vi ferdigbetong, samt sand, singel pukk og grus fra. 

Fra våre anlegg produserer vi ferdigbetong til alle typer bygg og anlegg i henhold til Norsk Standard. 

Vi har samme type blandeverk ved alle tre avdelinger, og de kan fjernstyres fra Leira ved behov.

Den første betongtrommelbilen i Valdres

De store veiprosjektene langs E16 gjennom Valdres har hatt stor betydning for bedriften, som for tiden sysselsetter 27 ansatte. Vi har vunnet anbud for delstrekningene Varpe Bru - Smedalsosen, Øye - Eidsbru og Bagn - Bjørgo, og i 2015 ble det opprettet turnus med nattskift. Det betyr at vi stort sett er i produksjon fra mandag morgen til lørdag ettermiddag. Vi har også levert plattendekke til Alabasthallen i det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Det investeres fortløpende både i kompetanse, maskiner og materiell, og ved årsskiftet 2020 består flåten av 10 betongbiler.

Omsetning:
2016: ca 15.000 m3 / ca 36 mill.
2017:  ca 33.000 m3 / 66 mill.
Estimat 2018: 32.000 m3 / 65 mill.
Bedriften er opptatt av miljøspørsmål og fokuserer på tiltak som kan gi positive bidrag til det ytre miljø.