Utvalgte

Referanseprosjekter

Veidekke AS
Levering av 3400m2 plattendekker
Leithe bru
Tisleifjorden Kraftverk
Ryfoss Betong var et naturlig valg ved støping av demning hos Tisleifjorden Kraftverk.
Bolighus i Ryfoss
Nyoppført flott bolighus i Ryfoss med selvsagt leveranse fra Ryfoss Betong. I dette tillfellet benyttet vi med plattendekke i etasjeskille.
Bergsundtunellen
Bergsundtunellen E 16 ved Fønhus åpnet i 2014. Valdres er ikke av de dalførene hvor vegmyndighetene har vært mest rundhåndet med bevilgninger de siste tiårene. Til tross for at E16 gjennom dalføret i 1975 ble vedtatt som stamvegrute mellom Oslo og Bergen, har det ikke fulgt særlig mye penger med det vedtaket. Derfor var det en stor dag da Stortinget i 2012 ga klarsignal for vegprosjektet med en kostnadsramme på 540 millioner kroner, der rundt halvparten skal finansieres med bompenger Innovasjon og konstruksjon på sitt beste med betong fra Ryfoss Betong hvor vi var stolt leverandør.
Nord-Aurdal Brannstasjon
Et signatur bygg i valdres, vakkert med tyngde av trygghet og kvalitet.Bygget har en grunnflate på 640 kvadratmeter, 400 kvadratmeter kontorplass. Leveranse fra Ryfoss Betong, et naturleg valg- takk for oppdraget!